NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

15 Eylül 2015

Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ (*) - Ahmet Yıldırım Ege Üniversitesi'ne geri döndü


% 100 ÇALINTI matematik doktora tezi iptal edilen 125 SCI makale sahibi Ahmet Yıldırım Ege Üniversitesi'ne, Gediz Üniversitesi Makina mühendisliği doktora öğrencisi olarak geri döndü. 
Türkiye akademisini kuşatan dokunulmaz akademik sahtekarlar için çok sevindirici. Dokunulmazlıkları bir kez daha gösterildi.  
Ahmet Yıldırım'ın tek kaynaktan blok halde “% 100 ÇALINTI” matematik doktora tezi, akademik sahtekarlığın dibidir ve daha ötesi yoktur. 
Ahmet Yıldırım'ın adını Ege Üniversitesi Matematik Bölümü' nün internet sayfasında Uygulamalı Matematik araştırma görevlisi şeklinde görebilirsiniz. 
Ahmet Yıldırım, TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursuyla Amerika'dayken Mart 2012'de Ege Üniversitesi'nce “istifa etmiş” sayılarak işten atılmış. Atıldıktan sonra 2-3 ay daha TÜBİTAK bursuyla Amerika'da kalmış. Ahmet Yıldırım'ın “istifa etmiş” sayılarak işten atılmasının iptal edilerek geri döndüğü anlaşılıyor. Geri dönmesinin detaylarına dair belgelere ulaşabilirsek paylaşırız. 
2013 sonlarında, 2012 tarihli bir Danıştay üst kurul kararından ve buna dayanarak YÖK'ün tüm üniversitelere gönderdiği (30 Eylül 2013) “akademik sahtekarlıklara ceza vermeyin” yazılarından tesadüfen haberdar olunmasının ardından “akademik sahtekarlıkların serbest hale gelmesi” basında da tartışılmıştı
Tepkiler üzerine YÖK, yönetmelik değişikliği ile bu sorunu çözdüğünü duyursa da inandırıcı bulunmamıştı. Ahmet Yıldırım'ın atıldığı Ege Üniversitesi'ne geri dönebilmesi de YÖK'ün sorunu çözmediğini gayet açıkça gösteriyor. 
Geri dönmesiyle birlikte Ahmet Yıldırım'a Mart 2012'den itibaren maaşlarının (kaba hesapla 110.000 TL'nin üzerinde) faiziyle birlikte toptan ödenmesi gerekiyor. 
Ege Üniversitesi ve YÖK, her aşamada direnç gösterdiği ve yapması gerekenleri yapmadığı için Ahmet Yıldırım, geri dönebildi. 
Kitapta, makalede, sci makalede, tezde akademik sahtekarlık (intihal vd) yapılması, birbirinden farklı durumlar. Bunlar sayesinde haksız işe girilmesi, akademik kadro ve etiket edilmesi, daha da farklı. 
Ahmet Yıldırım, “% 100 ÇALINTI” matematik doktora tezi vererek matematik doktora diploması elde etti. SAHTE doktora diploması, sahte belge. Diğer sahte diploma türleri ile bunun arasındaki fark, çok daha profesyonelce olması. Nitekim Ege Üniversitesi, Ahmet Yıldırım'ın SAHTE doktora diplomasını iptal etti. Fakat Ahmet Yıldırım hakkında sahte belge sahibi olması nedeniyle disiplin işlemi yapması gerekiyordu, yapmadı ; ceza işlemi yapması gerekiyordu, yapmadı ; yardımcı doçent olarak işe başlatılmasını iptal etmesi gerekiyordu, etmedi ; SAHTE doktora diploması ile yardımcı doçent kadrosu elde etmesi nedeniyle disiplin işlemi yapması gerekiyordu, yapmadı ; ceza işlemi yapması gerekiyordu, yapmadı ; ısrarla yapmamakta direndi. 
Ege Üniversitesi internet sitesindeki akademik personel bilgilerine göre Ahmet Yıldırım, bir yardımcı doçent
Ahmet Yıldırım'ın, çoğuna doktora öğrencisiyken 4 günde 1 sci makale hızıyla sahip olduğu, 125 kadar sci makalesi var ; Ege Üniversitesi, bunları yayından attırmayla (retraction) uğraşmamak için ısrarla direndi ; Ahmet Yıldırım'ın 1 tek ÇALINTI sci makalesi yayından attırılabildi, onu da akademik aktivistler attırdı. 
Danışman Turgut Öziş'in en başından beri Ahmet Yıldırım'ı ÇALINTI doktora tezi vermeye yönledirdiği, yani Ahmet Yıldırım'ın başını onun yaktığı, o kadar açıktı ki, buna rağmen Ege Üniversitesi, uzun süre hiçbir şey yapmamakta direndi ; ardından “kınama” cezası ile geçiştirdi. 
Ege Üniversitesi'nin Ahmet Yıldırım'ın tek kaynaktan blok halde “% 100 ÇALINTI” doktora tezini inceleyip iptal etmesi, nasıl olduysa (!?) 2.5 yıl sürmüş (16/06/2010 .. 10/12/2012). Alman aktivistler, 150'den fazla ÇALINTI doktora tezini internette duyurup rapor etti. Bunlardan 30 kadarı, 2 hafta ile 6 ay arasında değişen sürede iptal edildi. 
Ahmet Yıldırım, doktora tezinin iptal edilmesi süreci başladığında “doktora sonrası araştırma bursu” için TÜBİTAK'a başvurmuş ; Ege Üniversitesi, TÜBİTAK'a doktora tezini iptal etmek üzere olduğundan bahsetmemiş, ve gitmesine izin vermiş, ve yurtdışındayken maaşını tam olarak ödemiş (kaba hesapla 27.000 TL'den fazla). Ahmet Yıldırım, 2-3 ayı Ege Üniversitesi'nden atıldıktan sonra olmak üzere, 9 ay TÜBİTAK yurtdışı doktora sonrası bursuyla Amerika'da kalmış. 
TÜBİTAK, uzun süre hiçbir şey yapmamakta direndi ; ardından “mecburi hizmet yapmadığı” gerekçesiyle bursu (kaba hesapla 37.500 usd (= 110.000 TL'den fazla) faiziyle birlikte Ahmet Yıldırım'dan Amerika'dan dönmesinden 2.5 yıl sonra geri istedi
TÜBİTAK Yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu, adından da açıkça anlaşıldığı üzere ilk koşul “doktora diploması”na sahip olmak. TÜBİTAK, “nitelikli dolandırıcılık” nedeniyle Ahmet Yıldırım hakkında savcılığa şikayetçi olmamakta ısrarla direndi. 
TÜBİTAK'a göre, sonradan, üstelik bursun süresi dolmadan, iptal edilen “% 100 ÇALINTI” doktora tezi ve doktora diploması ile, üstelik iptal edilme süreci başladıktan sonra hileyle haksız TÜBİTAK bursu almak “ETİK İHLALİ DEĞİL” ! 
Mehmet Çelik (TÜBİTAK başkan vekili) imzalı yazıda (04 Haziran 2015, sayı : 114119, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı'na hitaben) aynen böyle yazıyor : 
Konu : Etik ihlali inceleme sonucu 
.... Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ'ye ait dilekçeler, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) tarafından değerlendirilmiştir.  
Konu, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen ek bilgiler ve raportör görüşleri de dikkate alınarak Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'nca incelenmiş “Dr. Tansu KÜÇÜKÖNCÜ'nün Ahmet YILDIRIM hakkındaki şikayeti kapsam dışı olduğundan konunun işlemden kaldırılmasına” karar verilmiştir.” 
TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği'nin “Kapsam” başlıklı 2. maddesi şöyle: “Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 
a) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna desteklenmek üzere önerilen, sonuçlananlar da dâhil Kurum tarafından desteklenen veya Kurum birimlerince yürütülen projeler ile diğer destek, teşvik ve ödül faaliyetlerine ilişkin veya bunlarla ilgili, 
b) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yayımlanmış veya Kuruma yayımlanmak üzere gönderilmiş bulunan her türlü yayınla ilgili, 
c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun iş ve değerlendirme süreçlerinde yer alan panelist, moderatör, hakem, raportör, danışman, izleyici, editör gibi görevlilerin bu görevlerinden kaynaklanan etik konularının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.” 
TÜBİTAK ve Etik Kurulu ve kaynaklarının kullanımına dair yorumu, okuyucuya bırakalım. 
Burs başvuruları reddedilen gayet düzgün akademisyenlerin bulunduğunu ve TÜBİTAK'a karşı dava açmak zorunda kaldıklarını hatırlatalım. 
Ahmet Yıldırım'ın TÜBİTAK burslusu olarak bulunduğu University of South Florida adresli çok sayıda sci makalesi olmakla birlikte, bunlar arasından TÜBİTAK'tan burs aldığından bahseden yok. 
Ahmet Yıldırım, TÜBİTAK'ın geri ödemesini istediği “doktora sonrası araştırma bursu” nu, ödedi mi? ödeyecek mi? yoksa “% 100 ÇALINTI” matematik doktora tezi “İPTAL EDİLMİŞ” araştırma görevlisi olarak artık Ege Üniversitesi Matematik bölümünde çalışarak mı ödeyecek? MEÇHUL. 
Yukarıda anlatılanlardan sonra “% 100 ÇALINTI” matematik doktora tezi İPTAL EDİLEN Ahmet Yıldırım'ın İzmir'deki Özel Gediz Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde doktora öğrencisi olabilmesinde şaşılacak bir şey yok. Doktora programı Manisa Celal Bayar Üniversitesi'yle ortak kurulmuş, hocaların yarısı oradan. 
Mühendislik birikimi “sıfır” olan Ahmet Yıldırım, “bilimsel hazırlık” aşamasına tabi tutuldu mu? doğrudan doktoraya mı başlatıldı? diploması iptal edilen Ege Üniversitesi Matematik doktora programında aldığı dersler, buradaki dersler yerine sayıldı mı ? MEÇHUL. 
Ahmet Yıldırım'ı, burada doktora programına kimler aldı? buradaki doktora tez danışmanı kim? MEÇHUL. 
Ahmet Yıldırım, Amerikan Columbia Universitesi'ndeki “UYDURMA” kimya doktora tezi İPTAL EDİLEN Gebze Teknik Üniversitesi'nin favori akademik sahtekar yardımcı doçenti Bengü Sezen'in yolundan gitmeye çalışıyor. 
Akademik sahtekarlık, Türkiye akademisinin resmi politikası olarak gayet aleni bir şekilde uygulanıyor. Akademik sahtekarlar korunuyor, teşvik ediliyor, ödüllendiriliyor. Akademik sahtekarların tekerine çomak sokanlara ise eziyet ediliyor, saldırılıyor. Kısaca, Türkiye akademisi, buraya çöreklenen veya uzaktan buradakilerle iş çeviren yabancılar dahil, akademik sahtekarlar için cennet, dürüstler içinse cehennem. 
Yukarıdaki hikayesinden tahmin edebileceğiniz gibi, Ahmet Yıldırım, sıradan bir akademik sahtekar değil. “Ahmet Yıldırım kimlerdendir ki sıradan değildir”in cevabı, Ahmet Yıldırım, Turgut Öziş, İzmir Gediz Üniversitesi ve Makina Mühendisliği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Makina Mühendisliği, TÜBİTAK ve kısmen Ege Üniversitesi, bunların kesişiminde. Keşisimi farketmek zor değil. Biraz daha iz sürerseniz, o “kimler” arasında Ahmet Yıldırım gibilerin çok olduğunu, akademik sahtekarlığın, yayılma ve etkili pozisyon kapma politikalarının temelini oluşturduğunu, bu konuda “diğer kimler”den biraz önde olduklarını görürsünüz. 
Türkiye akademisiyle iyice özdeşleşen Ahmet Yıldırım'ı yaz yaz, bitmeyecek. 
Türkiye akademisi, aynı tas aynı hamam dibe doğru gittikçe Ahmet Yıldırım'ı yazmaya devam etmek gerekecek. 
(*) Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ : 2001 başından beri “elverişli eko sisteme yerleşen bakteri kolonisi benzeri hızla çoğalan zehirli sarmaşık gibi ülkemiz üniversitelerini kuşatarak boğan, çürüten, kokutan, ve çökerten” “akademik sahtekarlık gelenekçileri”ne karşı insan hakları mücadelesi vermektedir.

4 yorum:

 1. ARTIK TÜM TEZLERİ İNCELİYECEK BAĞIMSIZ BİR KURUM KURMAMIZ VE YURT DIŞINDAKİ BENZER KURUMLARLA DA İŞBİRLİĞİNE G ÜRÜŞMEMİZ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR.ŞİKAYET YERİNE HUKUK YOLLARINI DA KULLANMAK GEREKECEKTİR.TÜRKİYE HIRSIZLARIN ÜNVAN KAPTIĞI ,ÇOĞUNLUK SAĞLADIĞI "TÜMSEKSİTE"LERE LAYIK DEĞİLDİR.ÖNERİLERİ TOPLAYALIM,DÜZGÜN GERÇEK BİLİMCİLERLE ÖRGÜTLENMEK BİLİNCİNİ YAYMAK TEMEL GÖREVİMİZDİR.SEVGİMLE..

  YanıtlaSil
 2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayın Burçin hanım alan kitabı yazmak çok kolaydır, ingilizceden tercüme edin önemli noktaları belrtin tamamdır. Ama bu kişi hırsız ın önde gidenidir. Etik Bilim kurulu tüm makalelrini inceliyp çalıntı olduğunu ortaya koymuşlar, önemli olan önce bir makalesini ve çaldığı makaleyi okuyun. Boş gençlik

   Sil
  2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   Sil

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) ArtıGerçek (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (4) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Burhan Ayeri (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (6) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Danıştay Kararı (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) Deutsche Welle Türkçe (1) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr Defne Üçer Şaylan (1) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Kılıç (1) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (26) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) düzensiz.org (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) EnagoAcademy (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) Faruk Köse (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (111) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (5) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) memurlar.net (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Murat Korkmaz (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mustafa Kömüş (1) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Çağdaş Artantaş (1) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (11) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (2) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. ersin Yurtsever (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) Prof.Dr. Murat Özmen (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Reyhan Oksay (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (14) Sahte Konferanslar (14) SahteDergiler (16) SahteMakaleler (13) SahteTezler (1) Sakarya Gazetesi (18) sarkac.org (2) Sefa Kaplan (1) Selçuk Beşir Demir (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (3) Tufan Erhürman (1) Tunca Öğreten (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (9) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) YALANSAVAR (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (2) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) Yeniçağ (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.


 En Çok Okunanlar