NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

12 Temmuz 2018

Prof. Dr. Recai DÖNMEZ - Bir İntihal Hikâyesi

Aslında doktora yapmasına gerek yoktu.
Harp Okulunu bitirmişti. Hemen ardından Hukuk Fakültesine kaydolmuş, subay olarak görev yaparken oradan da diploma alma fırsatını yakalamıştı.
Etkili bir çevresi vardı. Siyasi konjonktür onun durumundaki insanlar için her bakımdan uygundu. Genç denebilecek yaşta bir yargıcın gelebileceği yüksek mevkilere gelmişti. Önce, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ardından Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliğine seçilmişti. Daha da yükselecekti! Yüksek Mahkemelerin en yükseği sayılan Anayasa Mahkemesi üyeliği vardı sırada. Dönemin Başbakanına anayasa kitapçığını fırlatmasıyla meşhur Cumhurbaşkanı tarafından bu yüce makama uygun görülmüştü! Seçilmesinde yaşının gençliği bilhassa etkili olmuştu. Böylece kendisinden beklenen görevleri uzun yıllar yapabilecekti….
O uğursuz doktora tezi olmasaydı!
Doktora yapmamış olsaydı dahi o günkü koşullarda yükselişi muhtemelen sürerdi.
Ama yapmıştı işte! Üstelik, her bir üyesi alanında “deve dişi” denilen türden seçkin bir jüri “pekiyi derecede ve övgüye değer” nitelemeleriyle kabul etmişti yazdığı (!) tezi.
Peki bu tezdeki sorun neydi? Sorun, tezin intihal ürünü olmasıydı. Yargıç, bir başkasının eserini, cümlelerini ve fikirlerini kendisininmiş gibi sunmuştu. Akademik hırsızlık ya da akademik sahtekârlık deniliyordu bu tür fiillere. İngilizcede kullanılan bir ifade ise çok daha ağırdı: Akademik onursuzluk (academic dishonesty).
Bu problemli tez ilgili Enstitünün ve YÖK’ün tozlu raflarında kimse farkına varmadan uzun yıllar kalabilirdi, pek çok benzeri gibi.  Ancak, tanınmış bir yayınevi tez danışmanının fiyakalı bir önsözüyle bunu kitap olarak yayınladı.
Burada hikâyemize bir ara verelim ve şu soru üzerinde düşünelim: Bir insan neden intihal gibi kötü bir yola düşer?
Aşırı iş yükü, stres, zamanı yönetme becerisinin zayıflığı, kendi  yeteneklerine güvenmeme, tembellik, aptallık vs. vs. gibi sebepler ilk akla gelenler. Bütün bunların hepsinin anlaşılabilir bir yönü bulunabilir.
Anlaşıldı diyelim. Peki, insanı aşırdığı bir eseri mecbur olmadığı halde yayınlamaya cüret ettiren psikoloji nasıl bir psikolojidir? Hırsızın çaldığı malı gerçekten benimsemesi, kendi kendini o malın sahibi olduğuna inandırması gibi bir şey midir bu durum? Boş bir övünme ihtiyacı mıdır? Yoksa katilin suç mahalline geri dönmesi türünden bir şey midir?
Bu kadar düşünmek yeter! Gerisini psikoloji ilminin derinliklerine bırakalım. Biz hikâyemize dönelim.
Usulsüz tezin yayınlanmasından sonra olaylar ağır bir tempoyla ancak gerilimi giderek artan bir film gibi gelişir.
Öyle ki, tezin yayınlanmasının üzerinden geçen on yıl boyunca ortalık sessizdir. 2006 yılında yazılı basında, özellikle internette bir kaynaşma başlar. Çünkü usulsüz tezin orijinali olan yüksek lisans tezinin sahibi öğretim üyesi, artık Anayasa Mahkemesi üyesi sıfatını taşıyan yargıca karşı dava açar. Bir anayasa mahkemesi üyesinin intihalle suçlanması “normal” bir ülkeyi yerinden oynatacak bir iddiadır. Her ülkede böyle bir iddia gündemin baş sırasını işgal eder. ABD’de Supreme Court üyelerinden biri hakkında böyle bir iddiayla dava açıldığında olacakları gözünüzün önüne getirin! Türkiye’de ise bu olay kamuoyunu sarsacak düzeyde bir gündem oluşturmaz.  Daha da ilginci yüksek lisans tezinden ölçüsüz surette alıntılar yapılan öğretim üyesi 2007 başlarında davasından “feragat” eder! Yani, davacının tek taraflı olarak haklarından vazgeçmesi ile dava kapatılır. Klasik-yaygın medya bunu da ülke gündeminin baş sırasına taşımaz. Sadece bazı basın-yayın organlarında ve yine özellikle internette bir takım iddialar ortaya atılır. Davacı öğretim üyesini davasından vazgeçirmek için araya önemli kişilerin sokulduğuna ilişkin spekülasyonlar yapılır. Daha vahimi 2007 yılının sonbaharında gerçekleşen Anayasa Mahkemesinin Başkanlık seçiminin sonucunda intihal davasından vazgeçilmesinin etkisi olduğu söylenir. Ondan da vahimi Yüksek Mahkemenin 2008 yazında karara bağladığı siyasi bir dava ile yine intihal davasından feragat arasında yüksek yargıcı sıkıntıya sokacak bağlantılar kurulur. Lâfı çok dolaştırdık. Direkt söyleyelim: AK Partinin kapatılmasına ilişkin davada, intihal davası kullanılarak sözü edilen yargıcın kritik öneme sahip bir oy’unu serbestçe, vicdanının öngördüğü şekilde kullanmasına engel olunduğu iddia edilir, söylenir, konuşulur!
Sonra? Sonra yine uzun bir sessizlik dönemi….
Sessizliği 2013 yılında Prof. Dr. Kemal Gözler bozar. Örnekleriyle Usulsüz Alıntı Sorunu başlıklı bir kitap yayınlar. Son derece mahçup ve kibar bir başlık taşıyan bu kitapta on adet vaka örnekler verilerek çözümlenir. Bunlar arasında, tahmin ettiğiniz gibi Anayasa yargıcının kitaplaştırılmış doktora tezi de yer alır. Gözler, asıl kaynağa hiçbir atıf yapılmaksızın noktasına, virgülüne, referanslarına varıncaya kadar aynen alınmış tam 74 adet alıntı saptar. İki metni yan yana koyarak kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bunu gözler önüne serer.
Anayasa Mahkemesi üyesinin (bu arada Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı da olmuştur) tepkisi, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Gözler’in cezalandırılmasını istemek olur. Şikayet dilekçesinde bir şey daha talep eder yargıç: Kitabın toplatılmasını! Eğer bu talep kabul edilseydi bir Anayasa Mahkemesi üyesinin istemi üzerine mahkeme kararıyla, bir anayasa hukuku profesörünün yazdığı bir kitap toplatılmış olacaktı. Gözler’in savunmasında belirttiği gibi gerçekten ifade özgürlüğü açısından “tarihe geçecek bir olay” yaşamış olacaktık. Buna karşılık, intihal iddiaları konusunda ne savcı ne de şikayetçi hiçbir şey söylemez. Bir anlamda susulmaması gereken bir konuda susmak suretiyle intihal iddiaları kabul edilmiş olur. 2015’in başlarında Kemal Gözler hem bu davadan hem de Anayasa Mahkemesi Başkanının şikayeti üzerine açılan benzer nitelikteki davadan beraat eder.
Anayasa yargıcı, anayasa profesörünün kitabını toplatmayı başaramaz ama kitabın herkesin erişimine açık web sayfasına mahkeme kararıyla yayın yasağı koydurmayı başarır. Daha doğrusu, sadece yargıcın kitabına ilişkin bölüm erişime kapatılır. 2014 yılı başından beri Gözler’in kitabındaki ilgili bölüme ulaşmak isteyenleri şu notla birlikte Sulh Ceza Mahkemesi kararı karşılar: “Kitabımızın bu bölümü, Ankara 21. Sulh Ceza Mahkemesinin 16.01.2014 tarih ve 2014/32 D. İş sayılı kararı uyarınca yayından çıkarılmıştır.” 
Şimdi burada derin bir nefes alalım ve arkamıza yaslanalım. Verdiğim linklere sonra tıklamanızı öneririm. Akışın bozulmaması açısından! Çünkü, ülkemizde vakayı adiyeden sayılabilecek bir intihal olayının ucunun nerelere varabileceği konusunda emsalsiz bir örnek oluşturmaktadır incelediğimiz olay. En iyi kurgulanmış gerilim filmlerinde bile böylesine rastlayamazsınız.
Bu olay, başından beri, bana tanıdık gelen evrensel bir öyküyü çağrıştırdı. Mevlâna’nın anlattığı Rahip Barsisa’nın öyküsünü! “Rahip Barsisa Sendromu” olarak isimlendirilecek bir durumla karşı karşıyayız gerçekten.
Mesnevi’sinde, “Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o, bizim bu­günkü halimizdir”  diye seslenir Büyük Veli. Barsisa öyküsünde ise doğru olandan bir kez sapınca, kötü bir fiil işlenince, kötülüğü gizlemek için atılan her adımın insanı/toplumu nasıl içinden çıkılmaz bir çukura yuvarladığını anlatır. Barsisa sendromuna yalnızca bireyler değil kurumlar da yakalanabilir. Böylesi çok daha tehlikelidir.
Biz kaldığımız yerden devam edelim. Ama önce muhtemelen zihninizin bir köşesinde kıpraşıp duran bir soruyu yanıtlayalım. Yargıca “doktor” unvanını veren İstanbul Üniversitesi bütün bunlar olup biterken ne yaptı? İstanbul Üniversitesi yargıca verdiği doktora derecesini geri aldı. 2015 yılında. Unvanı verdikten tam 21 yıl sonra! İlk intihal davasının açılmasından 9 yıl sonra! Gözler’in kitabının yayınlanmasından ise 2 yıl sonra!
Prof. Gözler, web sitesi üzerindeki erişim engelini kaldırmak için bütün hukuki yolları dener. Ancak, sonuç alamaz. Geriye bir yol kalmıştır. Konuyu bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine götürmek!
Anayasa Mahkemesi kendi üyesinin taraf olduğu bir davayı karara bağlamak durumundadır artık. Ancak, Yüce Mahkemenin bu davayı karara bağlaması için başvurunun üzerinden dört yıl gibi uzun bir sürenin geçmesi gerekecektir. Anayasa Mahkemesi 19/4/2018 tarihinde nihayet kararını verebilmiştir. Eğer bu davayı karara bağlamayı daha da uzatsaydı Prof. Gözler’e Anayasa Mahkemesi Kararını beklemeksizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu açılacaktı. Çünkü, bir davayı makul süre içinde sonuçlandırma yükümlülüğü fazlasıyla aşılmıştı. AİHM’ne gidilmesi durumundaysa Anayasa Mahkemesinin AİHM ile karşı karşıya kalmasından dolayı mahkemenin işlevine ve saygınlığına koyu bir gölge düşmesi söz konusu olacaktı.
Anayasa Mahkemesi erişim yasağı ile Prof. Gözler’in Anayasa’da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiştir. Peki bu kararla adalet tecelli etmiş midir? Benim vicdanımda böyle bir duygu oluşmadı. Vicdanımın rahatlamamasının intihal yapan yargıcın durumuyla bir ilgisi yok. Bir insan olarak onun içine düştüğü durumlar bende derin bir teessür duygusundan başka bir duyguya yol açmadı. Vicdanımın rahatlamamasının nedeni Anayasa Mahkemesinin kararında “intihal” suçunun önemini satır aralarında dahi olsa kavradığını hissettirememesidir. Bu sorunu kamusal bir sorun olarak görmemesidir.  Bıçak gibi keskin bir karar verememesidir.
Filmlerin sonunda bir jenerik geçer bilirsiniz. “Şimdi ne yapıyorlar?” şeklinde…..
  • “Yargıç”, Anayasa Mahkemesi üyeliğine devam ediyor. Yaş haddini dolduruncaya kadar görev yapabilecek. Anayasa Mahkemesinin web sitesindeki özgeçmişinde “kamu hukuku alanında doktora eğitimini tamamlamıştır” yazmaya devam ediyor.
  • Doktora tezinde “jüri” üyesi olarak görev alan öğretim üyeleri herhalde çoktan emekli olmuşlardır. Belki vakıf üniversitelerinde hocalık yapıyorlardır.
  • Olayın patlak verdiği günlerdeki Anayasa Mahkemesi Başkanı emekli oldu.
  • Bireysel Başvuru davasının raportörü Anayasa Mahkemesinden atıldı. AİHM’ne başvuracağını söylüyor gazetecilere.
  • Prof. Gözler, Uludağ Üniversitesinde bilime katkı sunmaya, gençlere iyi bir örnek olmaya ve mücadelesine devam ediyor. Davayı kazanmasına karşın web sitesinin “yargıç” la ilgili kısmını halâ erişime açmadı. Muhtemelen yasaklama kararı veren sulh ceza mahkemesinin Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda yeni bir karar vermesini bekliyor.
Bu film başka bir ülkede oynasaydı “şimdi ne yapıyorlar” jeneriği her halde çok farklı bir şekilde akardı izleyiciler salonu boşaltırken!
NOTLAR:
Kemal Gözler, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu, Bursa, Yazarın Kendi Yayını, 2013.
Yazının başındaki görsel aşağıdaki kaynaktan alınmıştır. O nereden almıştır artık orasını bilemem 😀.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) ArtıGerçek (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (4) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Burhan Ayeri (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (6) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Danıştay Kararı (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) Deutsche Welle Türkçe (1) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr Defne Üçer Şaylan (1) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Kılıç (1) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (26) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) düzensiz.org (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) EnagoAcademy (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) Faruk Köse (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (111) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (5) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) memurlar.net (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Murat Korkmaz (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mustafa Kömüş (1) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Çağdaş Artantaş (1) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (11) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (2) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. ersin Yurtsever (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) Prof.Dr. Murat Özmen (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Reyhan Oksay (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (14) Sahte Konferanslar (14) SahteDergiler (16) SahteMakaleler (13) SahteTezler (1) Sakarya Gazetesi (18) sarkac.org (2) Sefa Kaplan (1) Selçuk Beşir Demir (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (3) Tufan Erhürman (1) Tunca Öğreten (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (9) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) YALANSAVAR (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (2) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) Yeniçağ (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.


 En Çok Okunanlar