NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

23 Temmuz 2014

Dr Tansu Küçüköncü (*) - 30 yıllık Trakya Üniversitesi'nin “ÇALINTI” ve “UYDURMA” tezleri – 1

Adnan Fatih Kocamaz ve Erdem Uçar'ı, Dr A. Murat Eren'in ülke genelindeki gazetelerde de yayınlananTürkiye Akademisinin Arka Sokaklarından Tez Manzaraları” yazısından hatırlıyorsunuz. O yazıda anlatılan 10 ÇALINTI tezden 1'i Adnan Fatih Kocamaz'ın doktora teziydi. Adnan Fatih Kocamaz'ın % 68.75 (112 sayfalık tezin 90 sayfasının % 85.56'sı) ÇALINTI doktora tezinin (2012, Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, danışman : Erdem Uçar) % 34.15'i (tezin 42 sayfasının % 91.1'i) Fatih Aydın'ın yüksek lisans tezinden (2011, Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, danışman : Erdem Uçar) ÇALINTI. Doktora tezinin % 11.61'i (tezin 15 sayfasının % 86.67'si) teknik lise ders kitaplarından ÇALINTI. Tezde hiçbir şey yapılmadığı halde yapılmış gösterilmeye çalışılanların anlatıldığı 80 sayfanın (sf. 43..112)   ÇALINTI oranı % 54.56 (61 sayfasının % 71.56'sı).
Adnan Fatih Kocamaz'ın yüksek lisans tezi (2008, Trakya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, danışman :Erdem Uçar) de “% 62.93 (104 sayfalık tez ana metninin 76 sayfasının % 85.2'si) ÇALINTI” ve “tamamen UYDURMA”, psikiyatri hastalıklarının (şizofreni) teşhisi konusunda. Tezde hiçbir şey yapılmadığı halde yapılmış gösterilmeye çalışılanların anlatıldığı 32 sayfanın (sf. 85..116) ÇALINTI oranı % 27.87 (11 sayfasının % 77.27'si).
Bir süredir danışman ve jüri üyelerinin de aynı derecede sorumlu olduğunu özellikle belirterek Trakya Üniversitesi'ndeki 24 (9 doktora, 15 yüksek lisans) Bilgisayar Mühendisliği tezinin (1996..2012) İPTAL EDİLMESi için başvurdum. 
Adnan Fatih Kocamaz'ın % 68.75 ÇALINTI doktora tezinin % 34.15'inin Fatih Aydın'ın yüksek lisans tezinden ÇALINTI kısmıyla ilgili, “konunun uzmanı hiçbir akademik bilirkişiye gösterilmeksizin – görüşü alınmaksızın” konulara hiçbir aşinalıkları olmayanların (1 kimyacı, 1 fizikçi, 1 mimar, 1 Makine Makine mühendisi) “OY ÇOKLUĞU İLE” alınmış 29.03.2013 tarihli ve 2013/1 sayılı Etik Kurul kararında:
".... Savunmasının devamında Adnan Fatih KOCAMAZ şu görüşlere yer vermiştir: .... Şekiller ve tablolar hariç 112 sayfalık tezin sadece 22 sayfası benzerdir.....
benzerlik oranının % 14 olduğu sonucuna ulaştım. ....
....incelemeye konu olan her 2 tezin sayfa sayfa karşılaştırılmasında benzerlik oranının yaklaşık olarak % 17.34 olduğu tespit edilmiştir. Etik açıdan hata olan bu sonucun ortaya çıkmasında baş sorumlu tezleri hazırlayanlar ise de....Danışman ve Enstitünün de pay taşıdığı kabul edilmelidir. ...
... incelenen tezlerde tespit edilen benzerlik oranının “Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” nin 8a maddesinde tanımlanan İntihal eylemi için akademik çevreler tarafından genel olarak benimsenen % 25' lik oranın altında kaldığı görüldüğünden, tezlerin hazırlanmasında etik hatalar olmasına rağmen, bu hataların intihal olarak değerlendirilemeyeceğine oy çokluğu ile 29.03.2013 tarihinde karar verilmiştir.
 denilmektedir.
1 Etik Kurul üyesi, “konunun uzmanına incelettirilmeksizin karar verilmesi” nedeniyle karara katılmayıp itiraz ederek “ŞERH” koymuş !
Adnan Fatih Kocamaz ve “çokluk oluşturan” Etik Kurul üyeleri, ÇALINTI “resimler” - “şekiller” ve “tablolar”ı, çalıntıdan saymamaktadır !
% 16.84'lük diğer yarısı görmezden gelinerek tespit edildiği belirtilen % 17.34 ÇALINTInın hangi sayfalarda ve hangi oranlarda olduğu ise belirtilmemiştir !
Hatırlatma : “akademik çevreler tarafından % 25 ÇALINTInın normal olarak benimsenmesi” iddiası da doğru değil ! Alman Federal Eğitim bakanı Annette Schavan'ın 2013'te İPTAL EDİLEN doktora tezindeki çalıntı oranı % 11'dir !
Adnan Fatih Kocamaz'ın % 68.75 ÇALINTI doktora tezinin geri kalan % 34.60 (tezin 48 sayfasının % 80.73'ü) ÇALINTI kısmıyla genişletilmiş başvuruyla ilgili 17.02.2014 tarih ve 3507 sayılı, Yener Yörük (rektör) imzalı şahsıma hitaben Trakya Üniversitesi yazısında :
“.... başvurunuz Üniversitemiz .... Etik Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup .... Adnan Fatih KOCAMAZ' a ait teze ilişkin olarak daha önce 21.01.2013 tarihinde başvuruda bulunulmuş olduğu, .... ve 29.03.2013 tarihli 4 numaralı toplantıda intihal suçuna vücut vermeyeceği yönünde oy çokluğu ile karar alındığından .... inceleme imkanı bulunmadığı yönünde oy çokluğu ile karar verilmiştir. ....” denilmektedir.
17.02.2014 tarih ve 3462 sayılı, Yener Yörük (rektör) imzalı şahsıma hitaben Trakya Üniversitesi yazısında ise :
“.... Adnan Fatih KOCAMAZ tarafından hazırlanan tezlere ilişkin iddialar daha önce değerlendirilmiş olduğundan ....1 numaralı dilekçenizin (Adnan Fatih Kocamaz'ın doktora  tezi hakkındaki genişletilmiş başvurum ve yüksek lisans tezi hakkındaki 2 ayrı başvurumdan tek başvuruymuş gibi bahsedilmiş) .... inceleme imkanı bulunmadığına .... 20.12.2013  tarihinde oy çokluğu ile karar verilmiştir. denilmektedir.
Bu cevaplara göre, Etik Kurul da Adnan Fatih Kocamaz gibi doktora tezindeki “ÇALINTI “resimler” - “şekiller” ve “tablolar”ı çalıntıdan saymamaktadır. Doktora tezinin “genişletilmiş” ÇALINTI raporuna el sürmek istememektedir. ÇALINTI yüksek lisans tezinin İPTAL EDİLMESİ başvurumla ilk kez karşılaştıkları halde, daha önce konuyu örtbas ettiklerini iddia ederek, el sürmek istememektedir.
1 Etik Kurul üyesi, “konunun uzmanına incelettirilmeksizin karar verilmesi” nedeniyle karara katılmayıp itiraz ederek “ŞERH” koymuş !
Gelişmeler duyurulacaktır.
YÖK tez arşivinde ya da Trakya Üniversitesi kütüphanesinin internet sitesinde bu bölümün tezlerine bakın, pek çoğunu YÖK'ün tezleri sansürlemesi – gizlemesi nedeniyle göremeyecek olsanız da görecekleriniz yetecektir.
Ülkemizde çok yaygın olduğu üzere birilerinin “kapalı devre” çiftliği olarak kurulmuş ve hala aynı şekilde devam eden, 20 yıl önce tam takır kuruluşundan itibaren doktora tezi – diploması fabrikası gibi çalışan, 40'tan fazla doktora tezini danışman olarak imzalamış yardımcı doçentlerin cirit attığı bir Bilgisayar Mühendisliği bölümü.
12.11.2013 tarih ve 1066 sayılı dekan (mühendislik) imzalı Trakya Üniversitesi yazısında : “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Lisansüstü öğrenci almamaktadır.” denilmektedir. Yani, harıl harıl fason seri üretim çalışan süper fabrikanın yüksek lisans ve doktora tezi – diploması imalatı durdurulmuş ! Anlaşılıyor ki buranın ünü ayyuka çıkmış.
Doktora tezinin % 68.75 ÇALINTI olan, yüksek lisans tezi de “% 62.93 ÇALINTI” ve “tamamen UYDURMA” olan Adnan Fatih Kocamaz, üniversitedeki sitesine göre, lisans dersleri ne ki, yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor. Bu halde doktora diplomasına sahip olduktan 2 yıl sonra, Adnan Fatih Kocamaz'ın her an mezun edebileceği “şimdilik” sadece 4 doktora öğrencisi ve 4 yüksek lisans öğrencisi var !
Bu tam bir KABUS ! 
Seyircisi çok bol bir kabus. Seyirciler hoşnut olmalı ki bu kabustan uyanmaya çalışan pek yok. Seyirciler için korku filmi gibi sürükleyici bir kabus herhalde. Devamı pek merak ediliyor olmalı. İzlemeye devam edin, bakalım daha ne .... göreceksiniz !?....
Üniversitelerin böyle doktora ve yüksek lisans mezunlarının tekeline bırakılmasına, böylelerinin 4 nala kendileri gibi “öğretim üyeleri yetiştirerek” kısır döngüyü sürdürmesini seyretmeye devam edin .... Göreceksiniz!
Çok beklemeyeceksiniz, merakınızı her yerde her fırsatta giderecekler, gösterecekler ! Hala görmediyseniz ....
Hatırlatalım : Bazı Bulgar hocalarca hazırlandığı anlaşılan internette çok sayıda sitede Trakya Üniversitesi Bulgarca Mütercim tercümanlık bölüm başkanı İbrahim Murat Çakmakçı'nın Bulgarca bilmediği, doktora tezi ve kitaplarının % 100 kendi kitaplarından ÇALINTI olduğuna ve bu durumun örtbas edildiğine dair belgeler yayınlanmaktadır.
Hatırlatalım : Alman akademik aktivistler bir süredir 100'den fazla ÇALINTI doktora tezinin raporlarını internette yayınlıyorlar (http://copy-shake-paste.blogspot.com), 2 hafta ile 6 ay arasında değişen sürelerde, 10 kadarı federal bakan ve parlamenterlere ait, 20'den fazla ÇALINTI doktora tezini iptal ettirdiler. 1 ay önce aynı üniversiteden 22 ÇALINTI tıp doktorasının İPTAL EDİLMESİ için başvurdular ! (http://copy-shake-paste.blogspot.com/2014/06/dissertation-mining.html).
(*)  Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ : 2001 başından beri “elverişli eko sisteme yerleşen bakteri kolonisi  benzeri hızla çoğalan zehirli sarmaşık gibi ülkemiz üniversitelerini kuşatarak boğan, çürüten, kokutan, ve çökerten” “akademik sahtekarlık gelenekçileri”ne karşı insan hakları mücadelesi vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) ArtıGerçek (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (4) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Burhan Ayeri (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (6) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Danıştay Kararı (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) Deutsche Welle Türkçe (1) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr Defne Üçer Şaylan (1) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Kılıç (1) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (26) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) düzensiz.org (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) EnagoAcademy (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) Faruk Köse (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (111) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (5) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) memurlar.net (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Murat Korkmaz (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mustafa Kömüş (1) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Çağdaş Artantaş (1) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (11) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (2) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. ersin Yurtsever (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) Prof.Dr. Murat Özmen (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Reyhan Oksay (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (14) Sahte Konferanslar (14) SahteDergiler (16) SahteMakaleler (13) SahteTezler (1) Sakarya Gazetesi (18) sarkac.org (2) Sefa Kaplan (1) Selçuk Beşir Demir (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (3) Tufan Erhürman (1) Tunca Öğreten (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (9) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) YALANSAVAR (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (2) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) Yeniçağ (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.


 En Çok Okunanlar