NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

25 Nisan 2010

Orhan Bursalı - SAHTE DOKTORAYLA TÜM KAPILARI AÇTI (Cumhuriyet)

DİYANETİ’in BURSUYLA SAHTE DOKTORA

Fizik dünyamız bir dolandırıcılık savı ile çalkalanıyor. İktidarın has bilim insanlarından Dr. Mustafa Helvacı, Diyanet’ten ayda 1500-2000 dolar arasında dört yıl boyunca 100 bin dolara kadar tam burs aldı, ama karşılığında sahte bir doktora teslim etti!
Abdullah Gül’ün başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sırasında özel kalem müdürlüklerinde bulunan, TÜBİTAK’ta başdanışmanlık yapan ve şimdi de Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Kayserili Mustafa Helvacı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tam burslu olarak ABD’ye doktora yapmak üzere gönderildi. Türkiye’ye dönünce de Diyanet’e, “Tezim bir CD’de kayıtlı idi CD bozuldu, oradan kurtardığım şu 39 sayfayı şimdilik kabul edin” dedi.
Ankara Ünversitesi’nde başka bir konuda doktora yaptı. Bu doktorasının arkasındaki özgeçmişinde, “ABD Kentucky Üniversitesi’ne gitti. 2001 yılı sonunda doktora tezi çalışmasını tamamlayarak yurda döndü” yazdı. Ancak, ABD’de doktora yaptığı yalan çıktı. ABD üniversitesinden, “bölümümüzde böyle kayıtlı bir doktora öğrencisi bulunmuyor” yazısı geldi...
Bu bir bilim hırsızlığı bile değil, düpedüz dolandırıcılığa girer. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı, karşılığı olmayan bir doktora tezi için tahminen 100 bin dolar kadar burs parası ödedi! 4 yıl boyunca tam burs aylık alan Mustafa Helvacı, karşılığında sahte bir doktora teslim etti. Çünkü ABD’deki üniversitede (Kentucky) ne böyle kayıtlı bir doktora öğrencisi var ne de Diyanet’in istediği bir doktora tezi yapılmış...
Olay şöyle gelişti: Mustafa Helvacı, 1989 yılında TC Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Şubesi Müdürlüğünde astronom olarak göreve başladı”. Ankara Üniversitesi’nde bu arada yüksek lisans yaptı ve 1994’te doktora programına yazıldı.
Ancak Helvacı, Diyanet tarafından Güneş Sisteminin Mekaniği ve Ayın Yörünge Analizi konusunda doktora yapmak üzere ABD’ye gönderildi. Çünkü İslam ülkeleri arasında problemli bir konu vardır ve akademik olarak çözülmesi için araştırmalar yapılmaktadır: Ay’ın gökyüzünde görülmesine dayanarak hicri kameri ay başlarının hesaplanması. Bu Ruyeti Hilal olarak bilinir. Helvacı, burslu doktora öğrencisi olarak gönderildiği ABD’de İslam ülkelerinin bu önemli problemini çözecektir!
1997-2001 yılları arasında Helvacı’nın gittiği üniversitede, Diyanet’in istediği konu üzerine doktora yaptığına ilişkin hiçbir bilgi yoktur! Ama maaşı tıkır tıkır ödenmektedir! Helvacı’nın Kentucky Üniversitesi’nde kayıtsız ama gönüllü öğrenci olarak doktora konusuyla ilgisiz bazı çalışma gruplarına takıldığına ilişkinbazı izler vardır!
Helvacı, 1998 Mayısı’nda, Diyanet’in Eğitim ve Kültür Müdürlüğü’ne, bu üniversitede doktora yaptığına ilişkin bir belge gönderir. Belge, Kentucky Üniversitesi antetli kâğıda yazılmıştır (Belge 1). Burada, Güneş Sisteminin Mekaniği ve Ay’ın Yörünge Analizi başlıklı tezinde o güne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları üzerine kısa bilgi verilmektedir! Helvacı, bu antetli kâğıtta, tez danışmanının Prof. Dr. Moshe Elitzur olduğunu belirtmektedir. Nitekim, gönderilen belgede Elitzur’un da imzası vardır!
Bu tez konusu tam da Diyanet’in istediği doktora konusudur. Ve Diyanet bu belgeye dayanarak Helvacı’ya burs parasını göndermeyi sürdürür.
Ancak bu belgedeki bilgilerin yalan olduğu, orada böyle bir doktora çalışması yapmadığı, bu üniversitede kayıtlı öğrenci bile olmadığı sonradan ortaya çıkacaktır... Üstelik üniversitenin resmi yazılarıyla! Nasıl ortaya çıktığını anlatmadan önce biz kronolojiyi izleyelim, bakalım neler oldu:
Türkiye’ye dönüş:  Açıl susam açıl
Helvacı 2001’de Türkiye’ye döner. AKP’nin kuruluş ve yükseliş dönemidir. AKP seçimleri kazanır, Kayserili Abdullah Gül, ABD’de anlı şanlı doktora yapan Kayserili Helvacı’yı, Başbakanlık’ında özel kalem müdürü ve sonra da Dışişleri Bakanlığı döneminde bakan yardımcısı özel kalem müdürü olarak çalıştırır. Helvacı’nın özgeçmişinde Aralık 2002 tarihinden bu yana Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaktadır denmektedir! (Belge 2)
2003’te Diyanet İşleri 18 Mart 2003 tarihli ve 189 sayılı bir yazıyla, Helvacı’nın ABD’de yaptığı doktora çalışmasının bir kopyasının Vakit Hesaplama Şubesi’ne verilmediğini anımsatır ve ABD’den üniversiteden onaylı bir kopyasını ve çalışma raporunu müdürlüğe sunması istenir.
Dananın kuyruğu burada kopar!
****

TEZ MANYETİK ORTAMA MARUZ KALINCA BOZULMUŞ 

Doktora hasara uğradı
Helvacı 1 Nisan 2003 tarihli ve 340 sayılı bir yanıt gönderir: Güneş Sisteminin Mekaniği ve Ay’ın Yörünge Analizi konulu söz konusu doktora çalışmasının bir kopyası ilişikte sunulmuştur. Fakülte onaylı kopyası Türkçe imla kurallarına göre düzeltildikten sonra Haziran 2003 tarihine kadar Müdürlüğünüze takdim edilecektir (Belge 3). Helvacı, herhalde inandırıcılığını arttırmak için olsa gerek şu cümleleri de ekliyor: Ancak ekte sunulan çalışmanın orijinal bir çalışma olması nedeniyle bütün hakları mahfuzdur. İzinsiz kopya yapılamaz ve yayımlanamaz.

Teslim edilen doktora tezine bakıyoruz, ana metin 22 sayfacık! Eklerinde de birtakım çizelgeler var! (Belge 4)

Ancak, Diyanet’e gönderdiği yazıda kafa karıştırıcı cümleler vardır: Türkçe imlasını düzelttikten sonra gibi! Bu doktora ABD’de yapılmadı mı? Kentucky Üniversitesi’nde Türkçe doktora mı veriliyor! Nerede İngilizce, fakülte onaylı, doktora tezi! Ayrıca eğer orada böyle bir doktora yapmış olsaydı, tezin YÖK’ten denkliğinin onaylanması da gerekirdi!

Durun, doktoranın başına kötü felaketler gelmiş meğer! Bunu da, teslim edilen ve ana metni 22 sayfa olan komedinin Teşekkür ve Önsöz’ünden öğreniyoruz:

Çalışma sırasında hazırlanan çok sayıda şekil ve grafiğin kayıtlı olduğu bilgisayar diskleri, seyahat sırasında aşırı manyetik ortama maruz kaldığından bozulmaya uğramış olmasından dolayı, tezin Türkçeleştirilmesi esnasında güçlükler yaşanmıştır. Sonuç olarak, çok sayıda veri bilgisayar ortamına tekrar aktarılarak şekil ve grafikler yeniden hazırlanmıştır. Oldukça zahmetli ve zaman alan bu süreç önemli ölçüde tamamlanmıştır. Ancak çok sayıda veri içeren teorik grafik ve şekillerin hazırlanmasına devam edilmektedir. Tamamlandığında tezin yayımlanacak son şeklinde yerini alacaktır. (Belge 5)

Gördünüz mü? Helvacı, Türkiye’ye ve Diyanet’e, Ay’da yaşayan ve dünyadan haberdar olmayanlar muamelesi yapıyor! ABD’de tez CD’den mi okundu ve onaylandı, tez hocalarına birer İngilizce nüshası verilmeden bu tez nasıl okundu? Ne biçim aşırı manyetik ortammış da CD’yi bozmuş ama Helvacı’ya bir şey olmamış!

1) Helvacı ABD’de Güneş Sisteminin Mekaniği ve Ay’ın Yörünge Analizi konulu bir doktora tezi yapmamıştır! İngilizce böyle bir tez de zaten yoktur. Diyanet’e uyduruktan bir şeyler çiziktirip teslim etmiştir! Çünkü 4 yıl boyunca aldığı maaşlara karşılık, bu konuda bir şeyler yaptığını göstermek zorundadır! Nihayetinde Diyanet de bir devlet dairesidir ve verdiği paraların karşılığını belgelemek zorundadır!

Ancak nedense Diyanet bu işin peşinden gitmemiş, Helvacı’nın laf ola beri gele teslim ettiği hikâyeyi yutar görünmüş, Helvacı’nın yakasına yapışmamış ve verdiği paraları geri istememiştir! Diyanet, ödediği paraları faizi ve cezasıyla geri almalıdır! Diyanet’i denetleyen bir merci yok mudur?

2) University of Kentucky ve ilgili kişilerle yapılan yazışmalar gösteriyor ki, orada kayıtlı Mustafa Helvacı adında bir öğrenci yoktur ve olmamıştır! Ayrıca Kentucky Üniversitesi kütüphanelerinde olması gereken doktora tezi aranmakta, bulunamamakta, yetkililer de böyle bir tezden haberdar olmadıklarını söylemektedir.

3) Doktora da tez danışmanıolarak adı geçen Moshe Elitzur’a, Şubat 2010 tarihinde Helvacı’nın durumu sorulur ve Helvacı’nın tezinin bir kopyası istenir... Ayrıca, Belge 1’deki imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulur. Elitzur, verdiği yanıtlarda, hiçbir zaman Helvacı’nın tez danışmanı olmadığını, imzası bulunan belgeyi ise (Belge 1) Helvacı’nın Ankara Üniversitesi’ndeki doktora tezinin devamı için gerekli olduğu inancıyla imzaladığını bildirir (Belge 6). Helvacı’nın sadece kendi grubunda çalıştığını söyler. Ancak bu gruba Kentucky Üniversitesi’ne kayıtlı doktora öğrencisi olarak değil de, anlaşılan gönüllü bir öğrenci olarak katılır. Zaten katıldığı çalışmaların da, Diyanet’in istediği konuyla zerre kadar ilgisi yoktur!

Helvacı’nın orada öğrenci olup olmadığı, varsa doktora tezi hakkında bilgiler University of Kentucky fizik bölümüne sorulur. Bölüm Başkanı Joe Bril gönderdiği yanıtta, Helvacı’nın hiçbir zaman üniversitelerinde öğrenci olmadığını bildirir. (Belge 7) Böylece Helvacı’nın Diyanet’e verdiği ABD doktorası ve tezinin yalan olduğu iyice anlaşılır.

Doktora çalışmalarını sürdürdü
Helvacı, Türkiye’ye döndükten ve hükümette önemli işlere kapağı attıktan sonra, Ankara Üniversitesi’nde doktora çalışmasını sürdürür. Gerçek bir doktoraya ihtiyacı da vardır. Ankara Üniversitesi’nde Geç Tayf Yıldızlarının Etrafındaki Toz Oluşumunun Tayfsal Analizi başlıklı doktorası Kasım 2003’te kabul edilir. Burada tez danışmanı Prof. Cemal Aydın olarak görülüyor. İlginç olan, eşdanışman olarak Moshe Elitzur’un adını görüyoruz. Aydın ve Elitzur’un isimleri aynı zamanda, Diyanet’e sunulan ancak aslı bulunamayan doktorada da tez danışmanları olarak gözükmektedir. Ankara’daki doktoranın kabulü altındaki diğer imzalar, Prof. Halil Kırbıyık ve Prof. Ethem Dermandır. Ancak doktoranın kabulüne bir jüri üyesinin çekimser kaldığı görülüyor.

Öyle anlaşılıyor ki, Helvacı, ABD’de Diyanet’in doktora tezi çalışmasıyla ilgilenmemiş ama oradan 4 yıl boyunca bursunu almış ama Ankara Üniversitesi’ndeki doktora konusuna ilişkin çalışmalara dışarıdan katılmış.

Bu gerçek doktorasının sonunda, Helvacı’nın özgeçmişi bulunuyor. Helvacı orada şöyle diyor:
..1996 yılı sonunda burslu olarak doktora tezini hazırlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Üniversitesine gitti. 2001 yılı sonunda doktora tezi çalışmasını tamamlayarak yurda döndü..(Belge 2)

Bu resmi doktora tezinin arkasındaki özgeçmişe göre, Helvacı, ABD’de doktorasını tamamlamış ve yurda dön- müştür. Ankara Üniversitesi’nde yaptığı ise ikinci doktoradır. Acaba tez danışmanı ve doktora jürisindeki üyeler, nerede Amerika’da yaptığın doktora ve tezin, diye sormadılar?

Bu arada Mustafa Helvacı, Temel Bilimler Araştırma Grubu’na (TBAG) da üyedir, üstelik başkan (Nüket Yetiş’in) danışmanı olarak!

Maaşını tıkır tıkır aldı
Doktorasını tamamladığı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne Ağustos 2004’te öğretim görevlisi olarak atandı. O tarihe kadar memuriyet kadrosunun Diyanet İşleri Başkanlığı’nda olduğu belirtilmektedir (1989- 2004 arası). Yani bütün bunları yaparken bu süre içinde Diyanet’ten maaşını tıkır tıkır almış gözükmektedir.

Ayrıca, Abdullah Gül’ün Özel Kalemi görevini yaptığı sürede ve hemen akabinde (Kasım 2003- Ağustos 2004 aralığında) Sağlık Bakanı’nın danışmanlığını yaptığı anlaşılıyor. Kadrosu Diyanet İşleri Başkanlığı’nda olup hep geçici görevlendirme ile bu işleri kotarıyor.

Helvacı, Ankara Üniversitesi’nde 2009’a kadar çalıştı. Orada Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak için çaba sarf ettiği ancak üniversitede geçerli olan atama kriterlerine uymadığı için, bu kadroya atanmadığı görülüyor; 2009 başlarında ise ise sahip olduğu kriterleri kabul eden Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Burada da ilk işi, üniversiteden 11 Mart 2009 tarihinden itibaren tam süreli olarak, bir yıl süreyle TÜBİTAK’ta (aynı işte) görevlendirilmesini talep etmek oldu!

Astronomi dünyamızda, Helvacı’nın durumu üzerine çok sayıda yazışma yapılmıştır; bütün burada yazıp döktüğümüz bilgi ve belgelerden gökbilimcilerimizin büyük çoğunluğu haberdardır. Ayrıca, ilgili belge ve bilgilerin büyük çoğunluğu da internette dolaşmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (3) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (5) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (24) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (110) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (3) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (10) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (1) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (1) Sahte Konferanslar (1) Sakarya Gazetesi (18) Sefa Kaplan (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (2) Tufan Erhürman (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (7) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (1) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.