NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

6 Ağustos 2014

Dr. Tansu Küçüköncü(*) - 20 Yıllık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin “SAHTE” doktora diplomalı profesörleri

Yurtdışı (İngiltere) doktora (resim) burslusu Canan Atalay Aktuğ, 20 Temmuz 1993'te araştırma görevlisi olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde işe başlar. 15 Ekim 1993'te İngiltere'ye gider. 01 Mayıs 2001'e dek doktora burslusu olarak İngiltere'de 8 yıl kalır, doktorayla alakası olmaz. 1999'da Canan Atalay Aktuğ'un tezini tamamlayacağını bildiren yazısı üzerine 15 Ocak 1998'den 15 Temmuz 1999'a kadar yurtdışı doktora bursu süresi uzatılır. İngiltere'deki danışmanının “Kasım 1999'de tezi tamamlayacağı” na dair yeni yazısı üzerine yurtdışı doktora bursu süresi 01 Mayıs 2001'e kadar uzatılır. 
Canan Atalay Aktuğ, 27 Nisan 2001'de Çanakkale Üniversitesi'ne yazısında, bitirmediği halde “doktoramı bitirdim” der.
16 Mayıs 2001'de araştırma görevlisi olarak işe başlatılırken “İngiltere'den aldığını” söylediği “SAHTE doktora diploması” verir ; durumu, Çanakkale Üniversitesi yöneticilerince ve akademik personelince ve YÖK yöneticilerince ve akademi genelinde gayet iyi bilindiği halde, hiç kimse doktora diplomasının aslını görmek istemez, sormaz bile !
Canan Atalay Aktuğ için açılan kadro ilanı (Güzel Sanatlar Fakültesi, yardımcı doçent) 27 Haziran 2001'de Sabah Gazetesinde yayınlanır. Canan Atalay Aktuğ, bu kadroya 10 Temmuz 2001'de “İngiltere'den aldığını” söylediği doktora diploması yerine Hacettepe Üniversitesi'nden 2000'de aldığı "sanatta yeterlik diploması" ile müracaat eder. “İngiltere'den aldığını” söylediği doktora diplomasını yine hiç kimse istemez, sormaz bile! İngiltere'deyken Hacettepe Üniversitesi sanatta yeterlik diplomasını nereden, nasıl bulduğunu da hiç kimse sormaz. Canan Atalay Aktuğ,  24 Eylül 2001'de 2 yıllığına yardımcı doçent yapılır.
Canan Atalay Aktuğ ve benzer durumdaki 40'a yakın kişiyi ilk kez 2003'te “doktora yapmak herkese serbest, bir tek bana suç !?” diye sorarak rapor ettim. Rapordaki Çanakkale Üniversitesi'ndeki yaygın ve yoğun akademik sahtekarlık ile iç içe geçmiş ağır insan hakları ihlallerini içeren detayları başka bir yazıma bırakıyorum.
Bu başvurumun ardından, işe başlatılmasından 2.5 yıl sonra ilk kez Çanakkale Üniversitesi 18 Temmuz 2003 tarihli ve  DS/135/4334 sayılı “soruşturma” yazısı ile Canan Atalay Aktuğ'dan “İngiltere'den aldığını”  söylediği doktora diplomasını teslim etmesini ister.
Canan Atalay Aktuğ, “almadığı, var olmadığı” için teslim edemeyeceği doktora diploması yerine yine “İngiltere'den aldığını” söylediği “SAHTE doktora diploması” verir. 
Çanakkale Üniversitesi'nin İngiltere ile yaptığı yazışmalarda doktora diploması aldığına dair ifadelere raslanmaz.
Canan Atalay Aktuğ'un 27 Nisan 2001'de Çanakkale Üniversitesi'ne yazısında, bitirmediği halde “doktoramı bitirdim” demesinden ve işe başlatılmasından 2.5 yıl sonra 04 Eylül 2003'te İngiltere'deki tez danışmanı tarafından gönderilen yazıda Canan Atalay Aktuğ'un doktora çalışmasının jüri tarafından M.Phil olarak kabul edildiği (nasıl oluyorsa ??) ve kendisine 31 Ekim 2003 tarihinde Master of Philosophy diploması verildiği belirtilir.
Canan Atalay Aktuğ'un “SAHTE doktora diploması” vermesi nedeniyle “doktora eğitimini tamamlamamasına rağmen çevirisini yapıp sunduğu belgelerde yanıltıcı bilgiler vermesi” gerekçesiyle açılan “soruşturma” “kınama” cezası verilmesi teklif edilir, Ramazan Aydın (rektör), 22 Mart 2004 tarihli DS/23/1607 sayılı yazı ile Canan Atalay Aktuğ'a bir alt ceza olan “uyarma ” cezası verir.
İki yıllık yardımcı doçentlik süresinin bitiminde, 03 Ekim 2003'ten itibaren yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi yapılır. 12 Nisan 2004'te Üniversitelerarası Kurul tarafından doçent yapılır, ve hemen ardından 2004'te Çanakkale Üniversitesi'nde doçent, 01 Kasım 2011'de ise profesör yapılır.
Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Osman Demircan'ın  kanatları altında dekan yardımcısı yapılır. Halen bölüm başkanı.
15/12/2004'te 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde Rektörlük tarafından açılan davanın kararında (E.2004-569 K.2006-403) borçlu Canan Atalay Aktuğ ve kefillerinden borcun tahsili talep edilmiş, temyizde Yargıtay 18. Hukuk Dairesi bu kararı bozmuş (E.2007-2144 K.2007-4057, 08/05/2007) Yeniden görülen davada “Davada hukuki yarar kalmadığından, davanın konusuz kalması sebebiyle HÜKÜM    KURULMASINA YER OLMADIĞINA” karar verilmiş (28/11/2007). 
Yani, Canan Atalay Aktuğ'a yurtdışı doktora bursu için ödenen para (kaba hesapla : 100 bin sterlin ya da 350 bin TL), geri alınamamış. Canan Atalay Aktuğ'a yurtdışındayken, ayrıca araştırma görevlisi maaşının da ödenip ödenmediği, ödendiyse, tam mı yoksa bir kismı kesilerek mi ödendiği, bilinmiyor. 
Ödendiyse bile, maaşının (kaba hesapla bugunkü karşılığı : 200 bin TL) geri istenmediği anlaşılıyor. 

Canan Atalay Aktuğ, İlgiltere'de yüksek lisansını 07/07/1995 yılında tamamladığını iddia etse de doğrulanamadı. 


04 Eylül 2003'te İngiltere'deki tez danışmanı tarafından gönderilen yazıda Canan Atalay Aktuğ'un doktora çalışmasının jüri tarafından M.Phil olarak kabul edildiği (nasıl oluyorsa ??) ve kendisine 31 Ekim 2003 tarihinde Master of Philosophy diploması verildiği belirtilse de aynı bölümden nasıl olup da 2. kez yükseklisans diploması verilebildiği bilinmiyor. 
Canan Atalay Aktuğ, Emniyet Müdürlüğü'nün Çanakkale Üniversitesi'ne gönderdiği pasaport kayıtlarına göre 15/10/1993 – 01/04/2001 tarihleri arasında yurtdışındaymış. 
Kendisi İngiltere'de olduğunu iddia etse de nerede olduğu doğrulanamadı, bilinmiyor.
Toparlayayım :
Hacettepe Üniversitesi'nin bu örtbas yazısıyla birlikte ortaya çıktı ki : meğer, Canan Atalay Aktuğ hakkındaki “İnceleme Raporu”ndaki soruşturmacıların soruşturma dosyasındaki belgelerde gördüklerini iddia ettikleri
            “.... Atalay ilgili belgelerde de görüldüğü gibi bu kadroya Hacettepe Üniversitesi'nden aftan yararlanarak almış olduğu Sanatta Yeterlik Derecesi” lafı da YALANmış ! Meğer, Canan Atalay Aktuğ, sanatta yeterlik programından hiç atılmamış ve hiç afla dönmemiş ! 
Canan Atalay Aktuğ ve hakkındaki “İnceleme Raporu”nu hazırlayan soruşturmacılara göre ise  “Canan Atalay Aktuğ, Sanatta Yeterlik programını aftan yararlanarak bitirmiş ve diplomasını almış
Üstelik soruşturmacılar, soruşturma dosyasında afla döndüğünün belgelerini (??) gördüklerini iddia etmiş !? Yalan rüzgarı !
Hacettepe Üniversitesi yazısında, Canan Atalay Aktuğ'un “1994-1995 Güz ve Bahar Sömestreleri arasında izinli olduğu” belirtilmekte. Bu bile başlı başına sorun, çünü o dönemde öğrenciliğe ara verebilmek, izin alabilmek çok zor ; sadece 2 yolu var : 1) sağlık raporu, 2) yurtdışında çalışıyor olmak (okuyor olmak değil !). Canan Atalay Aktuğ'a nasıl izin verildiği, durumunun YÖK'e neden bildirilmediği bilinmiyor, ama buradan da pis kokular geliyor !
Canan Atalay Aktuğ, 20 Temmuz 1993'te araştırma görevlisi olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde işe başladığı günden itibaren planlayarak 15 Ekim 1993'ten 01 Mayıs 2001'e dek doktora burslusu olarak İngiltere'de 8 yıl keyif sürmüş, doktorayla alakası olmamış.
Gerisi yukarıda anlatıldığı gibi.
Gelişmeler duyurulacaktır.
Açıkça görülmektedir ki çıkar ilişkileriyle “HAK ETMEKSİZİN, HİLEYLE” mezun etmek, “resmi onaylı SAHTE doktora vd diplomaları saçmak - satmak” ve “ortaya çıkınca hiç utanmadan örtbas etmek”, sadece taşra üniversitelerine özgü değilmiş !

(*)  Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ : 2001 başından beri “elverişli eko sisteme yerleşen bakteri kolonisi  benzeri hızla çoğalan zehirli sarmaşık gibi ülkemiz üniversitelerini kuşatarak boğan, çürüten, kokutan, ve çökerten” “akademik sahtekarlık gelenekçileri”ne karşı insan hakları mücadelesi vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (4) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (5) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr Defne Üçer Şaylan (1) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (24) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) Faruk Köse (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (111) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (4) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) memurlar.net (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mustafa Kömüş (1) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (10) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (1) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Reyhan Oksay (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (2) Sahte Konferanslar (1) Sakarya Gazetesi (18) sarkac.org (1) Sefa Kaplan (1) Selçuk Beşir Demir (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (2) Tufan Erhürman (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (8) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) YALANSAVAR (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (1) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.


 En Çok Okunanlar

İzleyiciler