NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

28 Haziran 2014

Dr Tansu Küçüköncü (*) - 60 yıllık Ege Üniversitesi'nin “% 100 ÇALINTI” doktora tezleri : danışman Turgut Öziş'e “KINAMA” cezası

“Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır” misali, Ahmet Yıldırım, ilk kez Aralık 2010'da bir gazetede yaptırdığı “Doçent olmak için daha ne yapsın” başlıklı haberle “5 yılda 270 makale yazan akademisyen” olarak kendini gündeme getirdi. 2011'in son günü ABD'de karşılıksız TÜBİTAK bursuyla 1 yıllık bedava akademik tatildeyken, dikkatlerini çekmeyi başardığı akademik aktivistlerin tepkisiyle sosyal medyada gündem olunca, tiyatro çevirdi, senaristlik ve oyunculuk becerilerini sergiledi : internette “intihar mektubu” yayınladı, medyada gündem oldu. Ve ardından aniden ortadan kayboldu ! Bahar 2012'de Ege Üniversitesi'ndeki sayfası da kayboldu. 2013 sonuna kadar neredeyse haftada 1 SCI makale yayınlamaya devam etti.
Bahar 2013'te Hollanda'dan Leiden Üniversitesi'nin “Dünya Üniversiteler Sıralaması”na göre, Ege Üniversitesi, Ahmet Yıldırım'ın 4 yıldaki 110'dan fazla HİLELİ SCI makalesinin etkisiyle, '“Matematik – Bilgisayar” alanında dünyanın en iyi 2. üniversitesiydi !?... Rektör, sevinç haberleri yaptırdı. Sıralamayı yapan ekibin başındaki Hollandalı hoca ise, bunu öğrenince ve ulaşmaya çalıştığı rektörden cevap alamayınca üniversitesinin internet sitesindeki ekibinin sayfalarında Ege Üniversitesi'ne ve rektörüne ateş püsküren bir yazı yayınladı.
Hatırlatalım : Çeviri yoluyla tek kaynaktan blok halde “% 100 ÇALINTI” doktora tezi (birkaç günde doktora tezi sahibi olmak) ; ÇALINTInın zirvesi, bundan öte tek şey, bunu aynı dildeki tek kaynaktan yapmak, dakikalar içinde doktora tezi sahibi olmak. Tüm akademik sahtekarlıklar arasında ise bundan öte tek bir şey var : hiç yazılmamış – var olmayan doktora teziyle “resmi” doktora diploması sahibi olmak. Bunların örnekleri de aranızda dolaşıyor....
***
Eylül 2013'te danışman Turgut Öziş'in de aynı derecede sorumlu olduğunu özellikle belirterek yukarıdaki detaylarla Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezinin İPTAL EDİLMESi ve Ahmet Yıldırım'ın 5 yılda sahip olduğu 110'dan fazla HİLELİ SCI makalenin yayından attırılması (RETRACTION) için başvurdum.
Anlaşıldığı kadarıyla birileri benden önce davranmış.
(!) “% 100 ÇALINTI” doktora tezi hakkındaki başvuruya Ege Üniversitesi'nin cevabı (08.10.2013, sayı : 4528, imza : Candeğer Yılmaz (rektör)) :
“.... Ahmet YILDIRIM'ın .... doktora tezi hakkında bir soruşturma açıldığı, söz konusu kişinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15/03/2012 tarihli toplantısında görüşülerek 2012/26 sayılı karar ile “Görevinden Çekilmiş Sayılma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu karar uygulandığından dosyanın yeniden incelenmesinin mümkün görülmediği tespit edilmiştir.”
Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezini danışman Turgut Öziş'in yönlendirmesiyle hazırladığı apaçık olmasına rağmen, asıl sorumlu olan Turgut Öziş, rektör tarafından korunuyordu.
Ahmet Yıldırım'ın doktora tezi hakkında hangi gerekçelerle soruşturma açıldığı ve ceza verildiği, doktora tezinin İPTAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ belirtilmemişti.
Ahmet Yıldırım'ın 5 yılda sahip olduğu 110'dan fazla HİLELİ SCI makale (ki bunlar nedeniyle yabancı akademisyenlerden Ege Üniversitesi'ne çok ağır eleştiriler yöneltilmişti) hakkında da soruşturma açmayarak başta danışman Turgut Öziş olmak üzere Ahmet Yıldırım'ın bu makalelerdeki ortak yazarları olan çok sayıda Matematik bölümü akademik personeli, rektör tarafından korunuyordu.
Hatırlatalım : Yoshitaka Fuji'nin (Japonya ; profesör ; tıp, aneztezi) 200 kadar SCI makalesi, personeli olduğu Tsukuba University tarafından yayından attırıldı (RETRACTION) ; Tsukuba University, yayından attırdığı makalelerdeki etik ihlallerinin raporlarını internette yayınladı, indirilebilir. Bilime öncülük eden başka ülkelerde de benzer örnekler yaşandı, yaşanıyor.
Bir doktora tezinin “% 100 ÇALINTI” olduğu ortaya çıkınca “İPTAL EDİLMESİ” ve en azından ortaya çıkaranlara bunun bildirilmesi gerekir, beklenir. Öyle olmadı, bir Türkiye klasiği olarak.
Klasik – kronik örtbas direnci nedeniyle 9 – 10 ay içinde YÖK ve Ege Üniversitesi ile birkaç yazışma daha yapmak gerekti. Ve görünüşe göre bir süre daha gerekecek.
Konunun kapandığı iddiasıyla Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezinin İPTAL EDİLMESİ başvurumu reddettikleri gibi Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezinin İPTAL EDİLİP EDİLMEDİĞİni açıklamayı da reddettiler !?.... “Yapmayacağız işte ! Niye yapmayacağımızı da söylemeyeceğiz işte !”. “Güler misin, ağlar mısın” bir durum.
Böylece çok çabuk ve çok kolay sonuçlandırılmış olması gereken çok net bir ÇALINTI doktora tezi vakası giderek tuhaf, gizemli bir hal almaya, sürprizlere gebe gözükmeye, ve çok büyümeye başladı....
Hatırlatalım : Alman akademik aktivistler bir süredir 70'ten fazla ÇALINTI doktora tezinin raporlarını internette yayınlıyorlar, 2 hafta ile 6 ay arasında değişen sürelerde, 10 kadarı federal bakan ve parlamenterlere ait, 20'den fazla ÇALINTI doktora tezini iptal ettirdiler.
***
ABD'deki University of South Florida yöneticileri, Ahmet Yıldırım'ın Ağustos 2011 – Ağustos 2012 arasında 1 yıl süreyle karşılıksız TÜBİTAK bursuyla orada Matematik – İstatistik bölümünde bulunduğunu bildirdi.
Anlaşıldığı kadarıyla Ahmet Yıldırım'ın akademik sahtekarlık dosyaları ilk kez 2010'da doktorasını bitirir bitirmez doçent olmak için başvurmasıyla açılmış. TÜBİTAK bursuna başvurduğunda bile hakkındaki soruşturmalar aleyhine sonuçlanmaya başlamış. Buna rağmen, bu durumu TÜBİTAK'a bildirilmemiş, TÜBİTAK da sormamış. Üstelik Ege Üniversitesi, 1 yıllığına ABD'ye gitmesine de izin vermiş ve muhtemelen maaşını ödemeye de devam etmiş. Ege Üniversitesi Mart 2012'de Ahmet Yıldırım'ı “kendi istifa etmiş” (müstafi) sayarak işten atmış, TÜBİTAK'a yine haber vermemiş. Ahmet Yıldırım, Ege Üniversitesi'nden atıldıktan sonra 5 ay daha karşılıksız TÜBİTAK bursuyla ABD'de kalarak bedava akademik tatil yapmaya devam etmiş. TÜBİTAK bugüne dek Ahmet Yıldırım'ın durumu hakkında hiçbir işlem yapmamış.
Hatırlatalım : Amerikan Federal Araştırma Etiği Ofisi (Office of Research Integrity), akademik sahtekarlık yapanları cezalandırmakta ve verdiği cezaları gerekçesiyle birlikte internet sitesinde tüm dünyaya duyurmaktadır.
***
Ege Üniversitesi, danışman Turgut Öziş'i korumanın dozunu azaltmaya karar vermiş olmalı ki :
(!!) “% 100 ÇALINTI” doktora tezi hakkındaki başvuruya Ege Üniversitesi'nin cevabı (30.05.2014, sayı : 3590, imza : Candeğer Yılmaz (rektör)) :
“.... adı geçen tez danışmanı .... Turgut ÖZİŞ hakkında disiplin soruşturması açılması yönünde .... Fen Fakültesi Dekanlığından gereği istenmiştir. .... Dekanlık .... 02/01/2014 tarihli ve 07 sayılı onayı ile adı geçen hakkında açılan disiplin soruşturması tamamlanmış olup Yükseköğretim Kurumlar Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8. Maddesi (i) bendinde (Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak) belirtilen “Aylıktan Kesme cezası verilmesi teklif edilmekle birlikte .... İyi Halin değerlendirilmesi başlıklı 16. Maddesi uyarınca “Kınama” cezası ile tecziyesi uygun bulunmuştur.
.... Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uyarınca jüri üyeleri hakkında öne sürülen iddiaların değerlendirilmesi ve rapor tanzim edilmesi istenmiştir. İnceleme sonucunda; Ahmet YILDIRIM'ın doktora tez jürisi üyelerinin görevlerini yerine getirmede kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirilmiştir.”
Ege Üniversitesi'nin önceki yazısında “konunun kapandığı” bildirilirken, bu yazısına göre ise o cevaplarından 3 ay sonra Turgut Öziş hakkında “% 100 ÇALINTI” doktora tezinin sorumlusu olduğundan bahsedilmediği anlaşılan tuhaf soruşturma açılmış. Jürinin sorumluluğuna dair Etik Kurul'a rapor hazırlatılırken, danışman Turgut Öziş'in sorumluluğu Etik Kurul'a sorulmamış, dekanla halledilmiş.
Hileli olduğu ortaya çıkarılan ve “buharlaştırma – unutturma, inkar gibi yöntemlerle örtbas edilemeyen” bazı akademik tezlerin İPTAL EDİLMEDİĞİ, yeni tez yazdırılarak YÖK ve üniversite arşivlerindeki kopyalarla değiştirildiği bilinmektedir.
YÖK ve Ege Üniversitesi'nin hem İPTAL başvurumu hem de Ahmet Yıldırım'ın “% 100 ÇALINTI” doktora tezinin ve doktora diplomasının İPTAL EDİLİP EDİLMEDİĞİni açıklamayı reddetmesi, İPTAL EDİLMEMİŞ olması ihtimalinin yüksek olduğunu düşündürmektedir !  
Ahmet Yıldırım, yakın zamandaki çok sayıda akademik sahtekar örneğinde de görüldüğü üzere her an bir üniversitede doçent – profesör olarak yeniden ortaya çıkabilecektir. Yeniden dikkat çekmemeyi becerebildikçe önü açık olacaktır.
Gelişmeleri duyurmaya devam edeceğiz.
Ege Üniversitesi'ndeki bir başka “% 100 ÇALINTI” doktora tezi (Bilgisayar Mühendisliği) ile ilgili yazışmalar da devam etmektedir. Gelişmeler duyurulacaktır.
 
(*) Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ : 2001 başından beri “elverişli eko sisteme yerleşen bakteri kolonisi benzeri hızla çoğalan zehirli sarmaşık gibi ülkemiz üniversitelerini kuşatarak boğan, çürüten, kokutan, ve çökerten” “akademik sahtekarlık gelenekçileri”ne karşı insan hakları mücadelesi vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (4) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (5) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Danıştay Kararı (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr Defne Üçer Şaylan (1) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (25) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) Faruk Köse (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (111) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (4) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) memurlar.net (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mustafa Kömüş (1) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (10) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (2) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Reyhan Oksay (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (2) Sahte Konferanslar (1) Sakarya Gazetesi (18) sarkac.org (1) Sefa Kaplan (1) Selçuk Beşir Demir (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (3) Tufan Erhürman (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (8) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) YALANSAVAR (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (1) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.


 En Çok Okunanlar