NEDEN ?

https://plagiarism-turkish.blogspot.com


Şu sıra TBMM gündeminde olan 2547 sayılı Kanun’da öğretim elemanlarının disiplin suçlarına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikler hakkında Bilim Akademisi’nin raporunu okumak için lütfen tıklayın

10 Kasım 2014

Dr. Tansu Küçüköncü (*) - Akademik Sahtekarlık Nedir, Ne Değildir ?

Akademik sahtekarlık, hak etmeksizin akademiye kapağı atmak, oraya çöreklenmek, orada yükselmek, orayı yağmalamak, orada ele geçirilen avantajlarla akademi dışında da hak etmeksizin pozisyonlar elde etmek ve yağmalamayı sürdürmek için yapılan her tür sahtekarlıktır.
Akademik sahtekarlık, kendinin veya çıkar ilişkisinde bulunulan kişilerin hak etmeksizin özellikle lisansüstü diploma (doktora, yüksek lisans vb) sahibi olması için yapılan her tür sahtekarlıktır :
Hileli akademik tezler, hileli akademik tez jürileri, var olmayan akademik tezler, gizlenen – sansürlenen akademik tezler, hileli etik kurullar, hileli öğrenci kaydı, gerekli aşamaları hileyle atlatmak, resmi onaylı sahte diploma, sahte diploma vd.
Ülkemiz üniversitelerinde bunların hepsi sıradan, son derecede yaygın, çekinmeksizin aleni yapılıyor, ayıplanmıyor, aksine teşvik ediliyor, ödüllendiriliyor, korunuyor, ortaya döküp itiraz edenlere eziyet ediliyor. Diğer bazı türlerin daha yaygın olduğu pek bilinmese de ortalıkta en çok bahsedilen tür olması nedeniyle “intihal”e akademi dışında da kulak aşinalığı giderek artmakta. 
Akademik sahtekarlık, hak etmeksizin özellikle akademik etiket (doçent, profesör gibi) ve kadro (doçent, profesör vd) sahibi olmak için yapılan her tür sahtekarlıktır:
Hileli makaleler (dergi - konferans) – kitaplar, var olmayan makaleler (dergi – konferans) – kitaplar, gizlenen – sansürlenen akademik özgeçmişler, hileli akademik kadro ilanları, hileli dergiler, hileli konferanslar, hileli atıflar, hileyle etiket (doçent, profesör gibi) ve kadro  vermek. 
Akademik sahtekarlık, düzgün akademik çalışma yapabilecek bilgi birikimine sahip olanın, ara sıra ya da bir yerden sonra, hırs, açgözlülük, ortamın elverişli olması gibi nedenlerle bir şekilde yoldan çıkıp hileli yollara sapıp, genelde “ya tutarsa” deyip şansını denemesidir. Ülkemizde kendini “buğday ambarına düşmüş aç tavuk” sanmaya başlayan ve kısa sürede “ruhunu şeytana satan” vasıfsızların tercihi akademik sahtekarlıktır. “Vasıfsız” derken, genelde iyi bir lise öğrencisinin o alandaki temel bilgi birikimine bile sahip olmayan fakat “uçuş serbest” gidenler, tepki görmedikçe uçtuklarına kendileri de inanan ve gerçeklik algısını tamamen yitirenler kastediliyor.

Hileyle diploma – akademik kadro sahibi olanın, hem kılıfına uydurmak hem bu kısır döngüyü devam ettirmek için ders veriyor – öğrenci yetiştiriyor görünmesi gerek, fakat olmayan bilgi birikimiyle bunları yapabilmesi mümkün değil, ne yapacak ? Ülkemiz üniversitelerinde çok yaygın olduğu üzere “derslere hiç uğramaksızın not verecek”, “dersleri alakasız konularla 'uçuş serbest' geçiştirecek”, “derslere genelde kendi gibi bir asistanı gönderecek”. Genelde öğrenciler bunu yadırgamayacak, hatta sevinecek, itiraz ettiklerinde ise dersin hocası, bölümdeki diğer bazı hocalar ve bölüm – fakülte – üniversite yönetimince tehdit edilecekler – sindirilecekler – püskürtülecekler.
  

Kılıfına uydurmak ve bu kısır döngüyü devam ettirmek için “ders veriyor – öğrenci yetiştiriyor görünme” gereğini azaltmak ve daha çok kazanmak gerek, ne yapacak ? Yöneticilik kapacak, yükselecek, para musluklarının başına geçecek. 
Vasıfsızlara saltanat alanı sağlamak için bölüm açılması, vasıfsızların bölüm kadrolarına doldurulması, vasıfsızların tekelindeki bölümlere, 1-2 hocalı olsa bile, doktora programı açma izni bile verilmesidir, akademik sahtekarlık. 
Vasıfsızların ele geçirip yağmaladığı üniversitelerde işini düzgün yapan dürüst akademisyenlere tahammül edilememesi, yaşama şansı verilmemesidir, akademik sahtekarlık. 
Devam edelim, biraz daha açalım : Hileyle diploma – akademik kadro sahibi oldu – yapıldı ; üniversiteyi yağmaladı, yetmedi, ne yapacak ; akademi dışında da hak etmeksizin pozisyonlar elde etmek ve yağmalamayı sürdürmek için uğraşacak ; iş üretilmeyen, hesap sorulmayan, mesaisi az, kazancı yüksek pozisyonlara, resmi kurumlara, arpalıklara yönelecek. 
Akademideki çürümenin logaritmik olarak hızlanması, gelenekselleşmesi ve normal kabul edilmesi, benimsenmesidir akademik sahtekarlık.
Dünyada juristokratken, parlamenterken, bakanken, cumhurbaşkanıyken doktora tezi iptal edilen ve istifa eden örnekler var.
Akademik sahtekarlık, internetle birlikte dünya genelinde yaygınlaşan bir sorundur.
Türkiye'deki tablo : KORKUNÇ !
Dünyadaki örneklerde, Türkiye'de alışılagelenin aksine, akademik sahterkarlıklar örtbas edilmediği gibi, akademik sahterkarlıkları ortaya döken resmi raporlar gizlenmeyebiliyor ve resmi internet sitelerinde yayınlanabiliyor – dünyaya duyuruluyor !
Danıştay'ın 1980'lerdeki bir kararında üniversite sınavında kendi yerine başkasını kişinin üniversiteye kaydını iptal ettirmemesi, yerine sınava soktuğu kişiye ceza verdirmemesidir, akademik sahtekarlık.
Hileli tezler - makaleler nedeniyle verilen cezaların 1 saate çıkartılan mahkeme kararlarıyla iptal edilmesidir, akademik sahtekarlık.
Yurtdışında yayından atılan 40 ve 29 makalenin sahiplerine verilen cezaların bile mahkeme kararıyla 2 ayda iptal edilmesidir, akademik sahtekarlık.
Danıştay üst kurulunun “ceza verilemez” dediği, bu duyurulurken tüm akademiye “ceza vermeyin” diye emredilen şeydir, akademik sahtekarlık.
Ülkemizde “karşı çıkanlara” – “karşısında tehdit olarak görülenlere” sınırsız eziyet edilmesi, yıllarca mahkemelerde süründürülmesi, hayatlarının kaydırılmasıdır, akademik sahtekarlık.
“Akademik tez – makale – yayın listesi” “bilgi edinme hakkı” isteği başvurularında bile “gizli, yasak” kararları verilmesidir, akademik sahtekarlık.
Üniversitelerde ders veriyor gözüken – gösterilen hocaların bile ne idüğünün bilinmesine izin verilememesidir – gizlenmesidir, akademik sahtekarlık.
30'lu yaşlardaki lise mezunu kadını 2000'li yıllarda “ordinaryus profesör” diye üniversitede çalıştırmak ve reklamını yapmaktır, akademik sahtekarlık.
Böyle üniversitelerden, böyle hocalara teslim edilerek mezun edilenlerin, o alanda güvenilir bilgi sahibi olmalarının, düzgün iş üretebilmelerinin beklenmesinin anlamsız olmasıdır, akademik sahtekarlık.
Uluslararası rüşvet – yolsuzluk – çürüme vb raporlarında başa güreşmenin kaçınılmaz olmasıdır, akademik sahtekarlık.
Akademide her türlü “musibet yapının – gurubun kadrolaşması”nın temeli – ana unsuru – kilidir, akademik sahtekarlık.
Akademi dışındakilerin kendinden olanlar yapınca görmek – duymak – konuşmak istemediği, sadece kendinden olmayanlar yapınca ilgilendiği, fakat homurdanmaktan öte tepki göstermediği şeydir, akademik sahtekarlık.
Akademideki gırtlak gırtlağa oldukları sanılan gurupların örtbas etmede anında hemfikir oldukları şeydir, akademik sahtekarlık.
Ortopedi profesörünün platin yerine saniyede tornacılara yaptırdığı demiri hastasının bacağına takıp hastasını öldüremeyip sakat bırakmasıdır akademik sahtekarlık.
İnşaat mühendisliği profesörlerinin depremde ağır hasar görüp yıkılmak üzere olan binalara sağlam raporu satmasıdır akademik sahtekarlık.
Öldürülen kişileri intihar etmiş gibi göstermek için kurşun kafatasına ensesinden girip suratından çıktığı halde, şakağından girip öteki şakağından çıkmış diyen otopsi raporu yazmaktır akademik sahtekarlık.
Amerikalı meşhur çocuk doktorunun çok meşhur kitabını İngilizceden Türkçeye çevirtip kendi yazmış gibi yayınlayan intihalciye 50 yıldan uzun süre ülkemiz üniversitelerini teslim etmek ve o intihalcinin adını dünyada ilk ve tek örnek olarak bir üniversiteye vermektir akademik sahtekarlık.
Yapanlardan ve çanakdaşlarından başkasına fayda getirebilecek bir şey değildir, akademik sahtekarlık.
Öyle sansalar da tepki göstermeyip seyirci kalanların, orta – uzun ve hatta bazen yakın vadede zararlarından kurtulabilecekleri – paçayı yırtabilecekleri bir şey değildir, akademik sahtekarlık.
Ülkeyi – toplumu, “batmaktan – yok olmaktan” başka bir yere sürükleyebilecek bir şey değildir, akademik sahtekarlık !
İyi “seyir”ler Türkiye !...
(*) Dr Tansu KÜÇÜKÖNCÜ : 2001 başından beri “elverişli eko sisteme yerleşen bakteri kolonisi benzeri hızla çoğalan zehirli sarmaşık gibi ülkemiz üniversitelerini kuşatarak boğan, çürüten, kokutan, ve çökerten” “akademik sahtekarlık gelenekçileri”ne karşı insan hakları mücadelesi vermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkür ederiz.


.

Etiketler

A. Murat Eren (14) Açık Bilim (1) AçıkRadyo94.9- AçıkBilinç (1) AdaManşet (1) Adnan Atalay (1) Adnan Fatih Kocamaz (1) AFRİKA Gazetesi (1) AGOS (1) Ahmet Yıldırım (11) AİHM (2) AKADEMİ TAKİP (1) Akademi-Haber (1) ALAKARGA (1) Ali Demir (2) Ali Rıza Taşkale (1) Almanya (7) Alper Hançerlioğlu (1) Anadolu Universitesi (1) ANAKARDER (1) Anayurt (2) Annette Schavan (4) AntalyanınHaberi (1) Ayşe Başel (2) Ayşe Çavdar (1) Ayşe Kora (1) Azem Haslaman (1) Baro Dergisi (1) BASIN AÇIKLAMASI (2) Baybars Külebi (1) Bayram Kaya (1) BBC Türkçe (3) Bekir Karlık (2) Belgeler (5) Bengü Sezen (1) BİA (1) BİANET (1) Bilge Can Yıldız (1) BİLGİ ÇAĞI (1) Bilim Akademisi (1) Bilim Güncesi (1) Bilim ve Gelecek (2) Bilim ve Ütopya (1) BilimKurguKulübü (1) bilimSoL (2) Bilkent Asistan (1) BirGün (3) Burak Cop (1) Burak İzgi (1) Can Ender Gökçe (1) Canan Atalay Aktuğ (1) CBT (31) Cezalar (1) CİHAN (1) Cumhuriyet (5) Cüneyt Ülsever (2) Çiğdem Toker (1) ÇOMU (1) ÇOMÜ (1) D. Çiğdem Sever (1) Debora Weber-Wulff (1) Derviş Doğan (2) DHA (1) Diederik Stapel (1) Diken (1) Dilek Gedik (1) Doç. Dr. Burhanettin Kaya (1) Doç. Dr. Doğan Yücel (1) Doç. Dr. Erkan Yüksel (1) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (1) Doç. Dr. Kudret Özersay (1) Doç. Dr. Selçuk Can (2) Dr. A. Murat Eren (8) Dr. Çağrı Yalgın (1) Dr. Hakan Özdener (2) Dr. Kaan Öztürk (9) Dr. Murat Yıldırım (1) Dr. Nihal Engin Vrana (2) Dr. Ömer Gökçümen (2) Dr. Ömür Yılmaz (2) Dr. R Serpkenci (1) Dr. Sinan Korukluoğlu (1) Dr. Şükran Gölbaşı (1) Dr. Tansu Küçüköncü (24) Dr. Umut Özkaleli (4) Dr. Zehra Taşkın (1) Dünya Bülteni (1) Ege Üniversitesi (8) Eğitim Ajansı (1) Eğitim Sen (2) Ekrem Sakar (1) El Naschie vakası (1) EMO (1) Emrah Göker (2) Emre Can Dağlıoğlu (1) Emre Sevinç (1) Enis Meriç (3) Ercüment Tunçalp (1) Erdal İzgi (2) Erdem Ergen (1) Erdem Uçar (2) Ergün Kasap (4) Erman Çete (1) Ertan Keskinsoy - 2006 (1) Evrim Ağacı (1) Faruk Çakır (1) feyerabend (1) Fikir Ağacı (1) GATA (2) Gazete soL (5) Gazi Üniversitesi (1) Gökçer Tahincioğlu (1) GUNİDER (1) Güncel Anestezi (1) Gündem Kıbrıs (1) Güney Kore (1) Güngör Mengi - 2005 (1) Güven Güzeldere (1) GYTE (1) H.İbrahim Dursun (1) Haberler (110) HABERTÜRK (16) Hakan Çırak (1) Hakan Hastaoğlu (1) Hakan Murat Korkmaz (1) Halil İ. Dursun (4) Harun Kemal Öztürk (1) Haşmet Babaoğlu (1) Havadis Gazetesi (2) Hayriye Mengüç (1) HBT (3) HerkeseBilimTeknoloji (2) Heyula.net (1) HUDUT Gazetesi (1) Hürriyet (2) Hüseyin Ekmekçi (1) Işıl Öz (4) İhsan Doğramacı (2) İlber Ortaylı (1) İleri Haber (1) İleriBilim (1) İlke Kızmaz (1) İntihal (1) İrfan O. Hatipoğlu (2) İsmail Naci Cangül (1) İTÜ (4) İzmir Haber Expres (1) İzzet Özgenç (6) Kaan Doğan Erdoğan (1) Kadir Boğaç Kunt (1) Kamuoyuna Duyuru (1) Kemal Göktaş (1) Kıbrıs Onlıne (1) Kıbrıs Time (2) KKTC (14) Macaristan (4) Mahmut Lıcalı (2) Marmara Üniversitesi (1) Matematik Dünyası (1) Mazlum Uyar (3) Medimagazin (6) Melih Aşık (1) Melis Alphan (1) meren (5) Metin Münir (11) Metin Özdemir (1) Milliyet (6) Mine G. Kırıkkanat (1) Muhalefet Şerhi (1) Murat Bardakçı (12) Murat Belge (1) Musa Kesler (2) Mustafa Gündoğan (1) Mustafa Helvacı (10) Mümtazer Türköne (1) Mürsel Sezen (1) Nature (1) Nedim Erinç (1) Neşe Doster (1) Neşeli Beyin (1) Nihat Halıcı (1) NTV (5) NTV BİLİM (2) ntvmsnbc (1) Nuran Çakmakçı (4) Nurettin Öztatar (2) Nuriye Akman (1) ODA TV (1) OdaTv (2) ODTÜ (6) ODTÜ-OED (1) Oğuzhan (1) OMU (3) Onur Erem (1) Orhan Bursalı (10) Orhan Orhun Ünal (1) Ömer Dinçer (3) Ömer Erbik (1) ÖSYM (1) Özgür Aydın (1) Özlem Uçar (1) Pal Schmitt (3) Pamukkale Üniversitesi (1) Paul Wouters (1) Pelin Batu (1) Pervin Kaplan (4) Prof. Dr. Ahmet İnam (1) Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta (1) Prof. Dr. Ali Akdemir (1) Prof. Dr. Ali Alpar (1) Prof. Dr. Ali Birinci (2) Prof. Dr. Alpar Sevgen (1) Prof. Dr. Altan Onat (2) Prof. Dr. Ayşe Erzan (4) Prof. Dr. Bahattin Baysal (2) Prof. Dr. Baki Akkuş (1) Prof. Dr. Celal Şengör (2) Prof. Dr. Çetin Kaya Koç (1) Prof. Dr. Engin Meriç (1) Prof. Dr. Eser Karakaş (1) Prof. Dr. Fatih Özatay (1) Prof. Dr. Fatma Suna Kıraç (1) Prof. Dr. Fulya Tanyeri (1) Prof. Dr. Güneş Uçar (1) Prof. Dr. Hakan S. Orer (1) Prof. Dr. Hakkı Kahraman (1) Prof. Dr. Haldun Güner (1) Prof. Dr. Haluk Geray (1) Prof. Dr. Haluk Şahin (1) Prof. Dr. Hasan Seçen (1) Prof. Dr. Hasan Yazıcı (4) Prof. Dr. Hüseyin Akan (1) Prof. Dr. İ. Halûk Gökçora (1) Prof. Dr. İlker Birbil (1) Prof. Dr. İlter Turan (1) Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (1) Prof. Dr. İzge Günal (2) Prof. Dr. İzzettin Önder (1) Prof. Dr. Kayhan Kantarlı (13) Prof. Dr. Kor Yereli (1) Prof. Dr. Kurtuluş Töreci (3) Prof. Dr. Levent Doğancı (5) Prof. Dr. Levent Sevgi (3) Prof. Dr. Mehmet Altan (2) Prof. Dr. Metin Balcı (7) Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk (1) Prof. Dr. Mustafa Çetiner (1) Prof. Dr. Naci Görür (1) Prof. Dr. Nazmi Kozak (1) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (1) Prof. Dr. Orhan Gölbaşı (1) Prof. Dr. Osman Demircan (1) Prof. Dr. Osman İnci (2) Prof. Dr. Özer Bekaroğlu (1) Prof. Dr. Ramazan Aşcı (1) Prof. Dr. Recai Dönmez (1) Prof. Dr. Rıdvan Karluk (19) Prof. Dr. Rıfat Okçabol (1) Prof. Dr. Selçuk Candansayar (1) Prof. Dr. Suat Çağlayan (1) Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu (1) Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (2) Prof. Dr. Taner Özbenli (1) Prof. Dr. Tayfun Atay (1) Prof. Dr. Toktamış Ateş (1) Prof. Dr. Türker Alkan (1) Prof. Dr. Uğur Eser (1) Prof. Dr. Ural Akbulut (2) Prof. Dr. Yusuf Altıntaş (1) Prof. Dr. Zafer Ercan (2) Prof.Dr. Cevdet Coşkun (1) RADİKAL (5) Rahim Er (1) Romanya (1) Röportaj (1) Rusya (1) SABAH (1) SabitFikir (2) Sahte Dergiler (1) Sahte Konferanslar (1) Sakarya Gazetesi (18) Sefa Kaplan (1) Selma Kasap (1) Semuhi Sinanoğlu (1) Serdar Hiçdurmaz (1) Serkan Anılır (6) Seval Çetin (1) Sibel Oral (1) soL-Bilim (2) soL-Haber (6) StarKIBRIS (1) subjektif.org (4) Şahin Aybek (1) ŞALOM (1) Şükrü Bülent Türtat (1) T24 (7) TAD (1) Taraf (2) Togan Kafesoğlu (1) Toplumsal Cinsiyet ve Azınlıklar Enstitüsü (2) Trakya Üniversitesi (2) Tufan Erhürman (1) Turgut Öziş (2) TÜBA (2) TÜBAV (1) TÜBİTAK (3) Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (1) Tülay Sağlam (1) Türk Tabipleri Birliği (1) Türkiye Gazetesi (1) TürkRus (1) UKÜ (1) Umur Talu (1) Umut Newbury (1) UOUD (1) Üniversite Konseyleri Derneği (1) WASET (7) Y. Doç. Dr. Kaan Öztürk (14) Y. Doç. Dr. Aytekin Aydemir (1) Y. Doç. Dr. Fatih Bayraktar (1) Y. Doç. Dr. Fatih Gürsul (1) Y. Doç. Dr. Mehmet Somel (1) Y. Doç. Dr. Nevzat Artuç (1) Y. Doç. Dr. Özgür Öktel (1) Y. Doç. Dr. Raşit Bilgin (1) Y. Doç. Dr. Serhan Ada (1) Yahya Fidan (3) Yakalanırsınız (1) Yalçın Doğan (1) Yargıtay Kararı (1) Yarınlar (3) YEDİKITA (1) Yeni Asya (1) Yeni Düzen (1) YeniHayat (1) YeniŞafak (1) Yiğit Kocagöz (1) Yorumlar (101) Yoshiki Sasai (1) YÖDAK (8) YÖK (22) Yrd. Doç. Güner Coşkunsu (1) Yusuf Doğan (1) Zaman (3) Zeynep Şarlak (1) Ziya B. Güvenç (1) Ziya Güvenç (3) Zülfü Livaneli (2)

.